EPGA Golf Tips – Putting Technique – Kỹ thuật gạt bóng

Kiểm soát khoảng cách khi gạt bóng là một điều quan trọng để gạt bóng thành công. Đây là một trong số các kỹ thuật golf khó đòi hỏi sự khéo léo và bình tĩnh. Dưới đây là bí quyết để cải thiện kỹ thuật gạt bóng từ HLV Quintin – Trưởng bộ phận Giảng dạy EPGA mà bạn cần tìm hiểu nếu muốn cải thiện điểm số của mình.

You May Also Like